Buhar kapanlarının kontrolu ve onarılması

BUHAR KAPANLARININ KONTROLU VE ONARILMASI

Bir buhar sisteminin verimli çalıştırılması için, iyi tasarımlanmış buhar kapanlarına ve onların düzenli kontroluna ve bakımına gerek vardır .Ancak bu şekilde gereksiz yere buhar kaybı olmadan kondensat ve hava hemen sistemden uzaklaştırılabilir .Fabrikalarda yapıIan ilk etüdler genelde buhar kapanlarının en az % 10 kadarının bozuk olduğunu ortaya koymaktadır. Düzenli olarak yapılan kontroller ve bakımlar, bozuk kapan sayısının % 1 oranında kalmasını sağlayacaktır .

İlk grafik her zaman açık olan bozuk bir kapandan olacak buhar kayıplarını göstermektedir. Buhar akışı (ton/yıl) olarak gösterilmektedir. İkinci grafik ise (kg/saat) olarak verilmektedir .Örnek

Buhar maliyetinin 30 milyon TL/ton olduğu bir fabrikada, 10 barlık bir buhar hattı üstünde bulunan bir buhar kapanı açık durumda kalmıştır. Kapanın orifis çapı 6 mm.dir. Kaybı bulunuz.
En üsteki grafik:10 bar basınçta 6 mm'lik orifisten geçen buhar yaklaşık 860 ton/yıl.

Kayıp = 860 x 30 000 000 = 25.8 milyar TL/yıl (16125 Euro/yıl)

Buhar kapanlarının geri ödeme süreleri oldukça düşüktür.

Kapanlann Düzenli Olarak Kontrol Edilmesi, Bozuk Kapanlann Hemen Değiştirilmesi Fabrikaya Büyük Miktarda Para Tasarrufu Sağlar.

                                                                                          ÖNERİLER

• Buhar kapanlarının düzenli olarak kontrol edilmesi ve onarılması için program oluşturun. Hatlardaki bütün kapanların ve proses ekipmanlarının kontrol edildiğinden emin olunması için bu programa rapor hazırlama sistemini de ilave edin, yapılan tasarrufların değerini gösteren bir rapor hazırlama sistemi kullanın.

• Fabrikanızda buhar kapanı sistemleriniz ile ilgili düzenli olarak bir takım sorular sormaIısınız. Periyodik olarak yapılan buhar kapanı kontrolleri aşağıdaki soruların cevaplarını vermelidir.

a) Kapan tüm kondensatı uzaklaştırıyor mu ?

b) İşi bittikten sonra sıkıca kapanıyor mu?

c) Deşarj sıklığı kabul edilebilir ölçülerde mi? Çok sık deşarj, kapasitenin altında olduğunu, çok seyrek deşarj ise aşırı kapasite olduğunu ve/veya kapanın yetersiz çalıştığını gösterebilir .

d) Kapanda by pass sistemi (varsa) kapalı mı ve kapandan kaçak oluyor mu? Özel bir iş için uygun olmayan tipte bir kapan yerleştirildiği zaman bir çok sorun ortaya çıkabilir .Tüm fabrikada hat üzerindeki ihtiyaçlara uygun tipte kapanlar kullanıp kullanmadığınızdan emin olun.

Grafiklerin hazırlanmasında aşağıdaki formül kullanılmıştır .

F = A.Cd.k.
F = Akış, (kg/sn)
A = Delik alanı,(m2)
Cd = Deşarj katsayısı, 0.62
k = Katsayı 203 (buhar için)
Po = Buhar basıncı, (bar)
Vo = Özgül hacim, (m3 /kg) buhar
Not : Yıllık akış için yılda 8400 çalışma saati esas alınmıştır .
 
 
Biz Tercih Ettiler
 • Arçelik
   
 • Bursali Havlu
   
 • Gamatex
   
 • Güral Porselen
   
 • Kütahya Porselen
   
 • Alvit
   
 • RB Karesi
   
 • Yurtbay Seramik
   
    
Bülten Aboneliği
Yasal ve Teknolijik gelişmelerden sürekli haberdar olmak için.Lütfen E-Posta Adresini Kayıt Ediniz.
 
 
 
 
Erka Group
 
 
Erka-EVD Enerji Etüt Proje Egitim Mühendislik Tel   :      +90 322 561 26 46   Gsm   : +90 533 648 76 48
Salbaş Esentepe Mah. Hacıosman Cad. No:68/A Çukruova / Adana Faks :      +90 322 561 26 01 E-Mail :  hk@erka-evd.com