Havanın etkisini gözönüne alın

HAVANIN ETKİSİNİ GÖZÖNÜNE ALlNIZ

Düşük sıcaklık kurutması. havalandırma ve alan ısıtması için tüketilen enerji, sıcaklık ve nem gibi dış hava şartlarına çok bağlıdır. Bir ay için enerji tüketiminde bir değişiklik varsa, bu değişikliğin havadaki veya işletme şartlarındaki bir değişimin sonucu olup olmadığını belirlemek zor olabilir. Enerji verimliliğini doğru bir şekilde izlemek için enerji tüketimindeki değişiklikleri dış şartlar ve enerji tasarrufu faaliyetleri olmak üzere birbirinden ayrı olarak değerlendirmek gereklidir. Havanın etkisini kontrol etmek için basit korelasyonlar geliştirmek üzere regresyon analizleri kullanılabilir.

BiR ÖRNEK

8 nolu yayınımızda, kazan yakıt tüketiminin dış sıcaklıkla çok yakın bağlantısı olduğunu gördük. Şüphesiz üretim seviyesinin de yakıt tüketiminde bir etkisi vardır. Eğer yakıt tüketimi, üretim ve sıcaklık için aylık verileri alarak bir regresyon analizi yapılırsa enerji kullanımının hava şartlarına ne kadar bağlı olduğunu görebiliriz.

Basit bir bilgisayar programı kullanarak, çoklu regresyon için aşağıdaki eşitliği bulabiliriz.

Kullanılan Enerji = 2123 -(80. 7 x Sıcaklık ) + ( 0.33 x Üretim ) 
(Gcal/Ay)                         ( o C )             ( ton/Ay )

Tahminin standart hatası165.3 Gcal/ay ve R = 0.9107 dir. Buna göre aralarındaki korelasyon oldukça iyidir. Aşağıdaki grafik regresyon sonucu hesaplanan değerlerle gerçek yakıt tüketim değerlerini karşılaştırmaktadır. Sonuçta bu iki değer arasında bir uyum olduğu gözlenmektedir. 

                                 

Eğer bu eşitliği daha yakından incelersek üretim seviyelerindeki değişikliklerin enerji tüketimini pek fazla etkilemediklerini görürüz. Örneğin üç fırın birlikte çalışıyorken aylık üretim 1 000 ton civarında dır. Üretim artışının ayda 100 ton olduğunu kabul edersek buna bağlı darak enerji tüketimi 33 Gcal/ay olarak artış gösterecektir. Ortalama sıcaklığı 15 °C olan bir ay için üretim miktarındaki %10'Iuk değişim enerji tüketiminde %3'ün altında bir değişikliğe yol açar.

Gerçekten değişiklik 165.3 olarak hesaplanan standart hatadan çok daha küçüktür ve çok önemli değildir. 
Diğer taraftan sıcaklıktaki bir değişmenin etkisi ise oldukça büyüktür. Sıcaklıktaki 3 °C Iik bir azalma enerji tüketiminde yaklaşık olarak 240 Gcal/ay'Iık bir artışa neden olur. Bu değer aylık yakıt kullanımının % 20'sine karşılık gelir. Tüketilen yakıtın esas olarak dış sıcaklığa bağlı ve hemen hemen fabrika üretiminden bağımsız olduğu açıkça görülmektedir.

Bu nedenle fabrika enerji verimliliğinin izIenmesi için hava şartlarının düzgün bir şekilde kayıtları tutulmalıdır. Yakıt tüketimi üzerinde hava durumunun etkisini belirlemek ve bu etkileri ekipmanın çalış- ma verimliliğindeki farklılıklardan meydana gelen değişmelerden ayırt etmek mümkün olacaktır. Gerçekte, alan ısıtma ve soğutma analizleri için daima derece gün yöntemini kulanmak en iyi yoldur. Dış sıcaklık 15 oC'nin altına düştüğünde fabrika ısıtma sisteminin devreye girdiğini varsayalım. Bir gün ortalama sıcaklık 12 oC olsun. Bu 3 derece güne eşittir. Eğer başka bir gün için sıcaklık 9 °C ye düşerse bu 6 derece güne eşit aacaktır. Bu durumda binaları ısıtmak için ikinci günde kullanılan enerji, birinci günde kullanılan enerjinin iki katı olur. Bu konu daha sonraki sayılarımızda ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

ÖNERiLER

Her gün dış sıcaklıkların maksimum ve minimum değerlerini kaydederek düzenli bir şekilde ortalama sıcaklık değerini hesaplayınız. Bir karşılaştırma yapılması açısından iç sıcaklık ortalamasını da not edinlz. Dış sıcaklıklara ait veriler yerel meteoroloji merkezinden temln edilmelidir.

Eğer alan ısıtması ve havalandırma için tüketilen enerji, faturanızın önemli bir kısmını oluşturuyorsa, ısıtma veya soğutma iIe iIgili derece günleri hesaplayınız.

Derece gün verileri ile enerji kullanımı arasında korelasyon kurmaya çalışınız. Bu konuda blr mikro- kompüter önemli ölçüde yardımcı olacaktır. Korelasyondan faydalanarak hesaplanan değerlerle gerçek tüketim değerlerini karşılaştırınlz. Bu her hafta veya her ay düzenli olarak yapılmalıdır. Eğer büyük farklılıklar varsa, farklılıkların nedenleri araştırılmalıdır. Korelasyon hesabı her yıl yeni veriler ile güncelleştirilmelidir. Fabrika enerji yönetimini ve enerji kullanımı kontrolunu iyileştirmek için hesaplanmış değerler her aya hedef değerler olarak kullanılabilir.

 
 
Biz Tercih Ettiler
 • Arçelik
   
 • Bursali Havlu
   
 • Gamatex
   
 • Güral Porselen
   
 • Kütahya Porselen
   
 • Alvit
   
 • RB Karesi
   
 • Yurtbay Seramik
   
    
Bülten Aboneliği
Yasal ve Teknolijik gelişmelerden sürekli haberdar olmak için.Lütfen E-Posta Adresini Kayıt Ediniz.
 
 
 
 
Erka Group
 
 
Erka-EVD Enerji Etüt Proje Egitim Mühendislik Tel   :      +90 322 561 26 46   Gsm   : +90 533 648 76 48
Salbaş Esentepe Mah. Hacıosman Cad. No:68/A Çukruova / Adana Faks :      +90 322 561 26 01 E-Mail :  hk@erka-evd.com