Ana ekipmanlarınızla ilgili verileri ayrı saklayın

ANA EKİPMANLARINIZLA İLGİLİ VERİLERİ AYRI SAKLAYIN

Blr fabrikada değişik tipte ekipmanlar kullanıldığından, genel tüketimlerle ilgili bir veri, ayrı ayrı her ekipmana ait enerji tüketimlerini verimli bir şekilde izlemek için yetersiz kalmaktadır.

Gerçekten etkin bir enerji yönetimi Için, başlıca enerji tüketicisi durumundaki ekipmanların üretim seviyelerini ve enerji kullanımlarını gösteren raporlar ayrı ayrı tutulmalıdır. Verl analizi yöntemi farklı ekipmanlar için oldukça farklı olabilir.

                                                                                          BİR ÖRNEK

Kazan ve fırınları çalışmakta olan bir fabrikadan alınan veriler aşağıda gösterilmiştir. Fırın ve kazan fuel-oil ile çalışıyor ve tüketimleri ayrı ayrı kaydedilmiş durumda. Ayrıca her ay için ortalama çevre sıcaklığı da veri içerisinde yer almaktadır. Kazan spesifik tüketimi, ürünün tonu başına kullanılan yakıt olarak ifade edilmektedir.

ENERJİ TÜKETİMLERİ (1. yıl-2. yıl)

   
Tüketimler Gcal,
Spesifik Tüketimler Gcal/ton
Ortam Sıcaklığı, oC
   
Fırın
Kazan
Fırın
Kazan
 
1. yıl Ocak
1426
1775
3.044
3.789
8.5
  Şubat
1278
1414
2.866
3.171
10.2
  Mart
1379
1803
2.735
3.531
7.0
  Nisan
1348
1323
2.701
2.651
10.9
  Mayıs
1380
836
2.717
1.647
14.3
  Haziran
1302
551
2.723
1.152
18.7
  Temmuz
2210
554
4.552
1.141
22.8
  Ağustos
2353
680
3.273
0.946
24.3
  Eylül
2553
887
2.822
0.980
21.5
  Ekim
2659
1303
2.687
1.316
15.2
  Kasım
2625
1895
2.751
1.986
8.6
  Aralık
2625
2057
2.522
1.976
7.4
   
2. yıl Ocak
2743
2054
2.700
2.021
5.2
  Şubat
2580
2022
2.593
2.032
4.7
  Mart
2722
1852
2.546
1.733
7.1
  Nisan
2887
1602
2.692
1.493
9.8
  Mayıs
3001
1299
2.512
1.088
14.1
  Haziran
2783
953
2.448
0.838
17.5
  Temmuz
2440
686
2.559
0.720
18.2
  Ağustos
2545
704
2.463
0.681
20.8
  Eylül
2498
911
2.535
0.925
19.2
  Ekim
2589
1421
2.653
1.456
14.1

Bu veriler ışığında kazan ve fırın için ayrı ayrı yakıt ve spesifik tüketimleri gösteren 2 grafik çizilebilir.

Grafiğe bakarak yakıt tüketimleri için şu durumları saptayabiliriz,

• Umulduğu gibi ikinci fırının devreye alınmasıyla yakıt tüketimi keskin bir şekilde artar. 
• Kış mevsimi boyunca kazan yakıt tüketimi önemli ölçüde artar. Buhar, esas olarak alan ısıtmasında ve bazı kurutucularda kullanılır. 
• ikinci fırının devreye alınması (bu durumda üretimde bir artış sözkonusu), kazanlardaki yakıt tüketimini önemli ölçüde etkilemez.

Şimdi de spesifik enerji tüketimlerini (SET) gösteren grafiğe bakarsak şu durumları gözleriz:

• İkinci fırının devreye alınması sırasında ulaşılan pik değeri hariç fırınların spesifik tüketimleri aşağı yukarı sabit bir değerde kalmıştır. 
• Kazanlar için ürünün tonu başına tüketilen yakıt cinsinden ifade edilen spesifik tüketim mevsimlere göre değişir. Kazan ve çevre sıcaklığına ait eğriler arasındaki ters korelasyon, kazan yakıt tüketiminin hemen hemen tamamıyla sıcaklığa bağlı olduğunu göste
rir.

ÖNERİLER

• Enerji tüketen başlıca ekipmanların enerji tüketimlerini ayrı ayrı kaydedebilecek şekilde ölçüm cihazları yerleştirilmelidir.

• Bu tür ölçüm cihazları yerleştirmek pahalı olabilir fakat verimliliğin artırılması ve yüksek seviyede tutulması isteniyorsa enerji akışının bilinmesi gereklidir.

• Ürününüz proses sırasında çeşitli aşamalardan geçiyorsa, her aşama için tüketimleri kaydetmeye çalışınız. Prosesin aşamaları arasındaki kayıplar spesifik enerji tüketimi üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir, ve bu kayıplar yalnızca toplam tüketim bilinerek tespit edilemez. 

• Buhar ölçüm cihazları pahalı olduğu kadar dikkatli bakıma da ihtiyaç gösterirler. Kazandaki buhar üretimi su tüketiminden anlaşılabilir fakat bu yöntem kazandaki blöf oranı değişiklikleri ve de kaçaklar nedeniyle herzaman güvenilir değildir.

• Kararlı bir sıcaklıkta sadece sıcak su üretmek için buhar kullanılan yerlerde, sıcak su miktarı ve suyun sıcaklığı ölçülerek buhar tüketimi ile ilgili bir tahminde bulunulabilir.

• Sabit bir yükte çalışan ekipman (basit bir on-off brülör gibi), ucuz bir zaman ölçer yerleştirmekle izlenilebilir.

• Üretim girdileri olarak basınçlı hava, buhar, su vs için tüketilen enerjiyi ölçmek daima iyi bir yöntemdir. Girdi maliyetlerini hemen göstermesinin yanısıra bu yöntem, fabrika enerji tüketimi ile üretim girdileri arasında bir karşılaştırma yapılmasını da mümkün kılar ve belki kayıp ve kaçakların teşhis edilmesine de yardımcı olabilir. 
          


 
 
Biz Tercih Ettiler
 • Arçelik
   
 • Bursali Havlu
   
 • Gamatex
   
 • Güral Porselen
   
 • Kütahya Porselen
   
 • Alvit
   
 • RB Karesi
   
 • Yurtbay Seramik
   
    
Bülten Aboneliği
Yasal ve Teknolijik gelişmelerden sürekli haberdar olmak için.Lütfen E-Posta Adresini Kayıt Ediniz.
 
 
 
 
Erka Group
 
 
Erka-EVD Enerji Etüt Proje Egitim Mühendislik Tel   :      +90 322 561 26 46   Gsm   : +90 533 648 76 48
Salbaş Esentepe Mah. Hacıosman Cad. No:68/A Çukruova / Adana Faks :      +90 322 561 26 01 E-Mail :  hk@erka-evd.com