Spesifik enerji tüketiminin hesaplanması

  ETKİN ENERJİ YÖNETİMİ

                                                 Spesifik (Özgül) Enerji Tüketiminin Hesaplanması

Enerji yönetiminin amacı, enerjinin daha verimli kullanılmasını sağlamak ve bu şekilde şirketin kazancını artırmaktır. Bunun için yapılması gereken ilk iş,verimliliğin mevcut düzeyini ölçmektir. Enerjiden sorumlu kimse en azından her ayın sonunda kendisine şu soruları yöneltmelidir.

•"Bu ay fabrika daha verimli çalışıyor mu ?" 
•"Geçtiğimiz ay içinde ne kadar enerji tasarruf edildi ?" 
•"Ne kadar para tasarrufu yapıldı ?"

Üretim miktarı genellikle aydan aya değişkenlik gösterdiğinden bir ay içinde kullanılan toplam enerji miktarını bilmek çoğu kere yukardaki soruları cevaplamak için yeterli değildir. Tüketimle birlikte üretimdeki değişmelerin de dikkate alınması gerekir ve bunun için her aya ait "Spesifik Enerji Tüketimi" hesaplanmalıdır. Spesifik enerji tüketimi, bir birim ürün elde etmek için kulanılan enerji miktarıdır ve aşağıdaki şekillerde ifade edilebilir.

kcal/ton, kcal/m, kWh/ton, kg başına kömür eşdeğeri, lt başına ton cinsinden petrol eşdeğeri.

Eğer spesifik enerji tüketimi azaltılırsa, aynı miktarda ürün elde etmek için daha az enerji kullanıla- caktır. Diğer bir deyişle enerji verimliliği artacaktır.

Yakıtlar ve elektrik için spesifik enerji tüketim değerleri ayrı ayrı hesaplanmalıdır. O ay için tüm spesifik yakıt tüketim değerleri, kullanılan her yakıtın gerçek kullanım miktarı ve gerçek kalorifik değerleri kullanılarak hesaplanmalıdır. Bazı fabrikalarda bu tür hesaplamalarda yakıtların standart veya ortalama kalorifik değerleri kullanılır. Ancak, spesifik yakıt tüketimi hesabında yanlış sonuçlar verebileceği için mümkün olduğu kadar bu durumdan kaçınılmalıdır.

                                                                         Bir Örnek

Teknik Bilgiler Serisi No: 6 'daki veriler kullanılarak 1. ve 2. yıllara ait spesifik enerji tüketimIeri aylık bazda hesaplanabilir. Ağır fuel oil için kalorifik değer 9600 kcallkg alınarak aşağıdaki değerIer bulunur.

Spesifik Enerji Tüketimleri (1. yıl- 2. yıl)

    Elektrik (kWh/ton üretim)
Fuel Oil (kcal/kg üretim)
1. Yıl: Ocak
985
6833
  Şubat
776
6037
  Mart
799
6266
  Nisan
671
5352
  Mayıs
743
4364
  Haziran
777
3875
  Temmuz
709
5693
  Ağustos
554
4220
  Eylül
375
3803
  Ekim
485
4003
  Kasım
523
4737
  Aralık
500
4597
   
2. Yıl: Ocak
372
4721
  Şubat
364
4625
  Mart
423
4279
  Nisan
390
4185
  Mayıs
382
3600
  Haziran
368
3286
  Temmuz
388
3279
  Ağustos
384
3145
  Eylül
407
3460
  Ekim
400
4108

Bu değerlere göre ne olup bittiğini görmek için çizilen biri spesifik elektrik tüketimine diğeri spesifik yakıt tüketimine ait iki grafik aşağıda gösterilmiştir. 

Fuel oil için aşağıdaki değerlendirmeler yapılabilir.

• 1. yılın ilk 6 ayı içerislnde spesifik yakıt tüketimi sürekll olarak azalıyor,

• ikinci fırının devreye alınması spesifik yakıt tüketiminde büyük bir artışa neden oluyor (muhtemelen fırınla ilgili bazı problemlerin olduğu akla geliyor),

• Deneme ve ayarlama peryodunu takiben 1. yılın Ağustos ayına doğru spesifik yakıt tüketiminde sürekli bir azalma görülüyor. Fakat Eylül ve Ekim aylarında verimlilikte önemli bir düşüş görülmekte. Bu durum çalışma koşullarında derhal iylleştirme yoluna gidilmesini gerekli hale getiriyor.

Elektrik için aşağıdaki değerlendirmeler yapılabilir.

• 1. yılın ilk yarısında spesifik tüketimde önemli ölçüde bir azalma görülmektedir (bu periyotta tüketilen toplam elektrik aşağı yukarı sabit),

• ikinci fırının devreye alınması önce spesifik tüketimde bir artışa neden oluyor, fakat 4 aylık bir deneme ve ayarlama periyodu sonunda yine önceki verimlilik performansına ulaşılıyor.

• 1. yılın ilk ayları itibarıyla spesifik enerji tüketimi yukarıya doğru hafif bir trend gösterdiği halde yine de arzu edilen değere yakın kalmaktadır. Veriler gelecek bir veya iki ay içinde dikkatli bir şekilde gözden geçirilmelidir. Eğer gerçekten yukarıya doğru bir trend saptanırsa en yüksek verimliliğe tekrar ulaşılması için işletme koşullarının iyileştirilmesi yoluna gidilmelidir. 

                                                                                      ÖNERİLER

• Her aya ait spesifik enerji tüketimlerini elektrik ve yakıt için ayrı ayrı hesaplayınız.

• Eğer fabrikanızda farklı yakıt türleri kullanılıyorsa her bir yakıttan gelen katkıyı ayrı ayrı hesaplayarak toplam enerji tüketimini bulunuz (tüketilen her bir yakıt miktarının ve kalorifik değerinin bilinmesi gerekir).

• Fabrikanızda birden fazla ürün varsa herbir ürün için tüketilen enerjiyi ayrı ayrı ölçünüz. Eğer bu yapılamazsa fabrika faaliyetlerini göstermek için en fazla enerji tüketen bir ürünü seçebilirsiniz, veya tüm ürünü belli bir ürün eşdeğeri cinsinden ifade etmek mümkün olabilir. Orneğin ne kadarlık standart birime karşılık geldiği gibi.

• Bazı endüstrilerde spesifik enerji tüketimi proses girdisi cinsinden hesaplanır (örneğin hammaddenin tonu başına harcanan kilokalori). Eğer fabrikada farklı biçim, boy ve ağırlıklarda fakat aynı miktarda enerji tüketilerek pekçok değişik ürünler üretiliyorsa spesifik enerji tüketimini yukardaki gibi yani kcal/ton hammadde cinsinden hesaplamak daha anlamlıdır. Kendi sanayi bilgi ve tecrübelerinize dayanarak kendi çalışmalarınızı gözden geçirmeli ve en uygun birimleri seçmelisiniz.

• Eğer birimleri seçmek zor oluyorsa en basit birimi seçiniz ve her ay spesifik enerji tüketiminizi izlemeye başlayınız.

• Birşeyler yapmak hiçbir şey yapmamaktan daima daha iyidir .

• Bazı denemelerden sonra elinizde daha fazla veri olacağı için muhtemelen sistemi daha verimli hale getirebileceksiniz.

• Mevcut eğri üzerinde en son noktaların yerini daima kontrol ediniz ve uzun dönem belli seviyeyi takip eden değerlerden farklı olanını saptayınız.

• Eğride herhangi bir değişme görüldüğünde bunun nedenlerini araştırın, gerekli görüldüğü hallerde işletme departmanının acil önlemler almasını sağlayınız.

 
 
Biz Tercih Ettiler
 • Arçelik
   
 • Bursali Havlu
   
 • Gamatex
   
 • Güral Porselen
   
 • Kütahya Porselen
   
 • Alvit
   
 • RB Karesi
   
 • Yurtbay Seramik
   
    
Bülten Aboneliği
Yasal ve Teknolijik gelişmelerden sürekli haberdar olmak için.Lütfen E-Posta Adresini Kayıt Ediniz.
 
 
 
 
Erka Group
 
 
Erka-EVD Enerji Etüt Proje Egitim Mühendislik Tel   :      +90 322 561 26 46   Gsm   : +90 533 648 76 48
Salbaş Esentepe Mah. Hacıosman Cad. No:68/A Çukruova / Adana Faks :      +90 322 561 26 01 E-Mail :  hk@erka-evd.com