Ön enerji tasarrufu etüdü

ÖN ENERJİ TASARRUFU ETÜDÜ

Bu etüdler; enerji yönetimi bakımından olduğu kadar tesiste enerji kullanımının denetlenmesi yönün- den de gerekliliği kabul edilen bir işlemdir. Ayrıca, tesiste hiç yatırımsız veya düşük maliyetli yatırımlarla tasarruf sağlanabilecek odakların belirlenmesinde ilk adımdır. Bu işlem kısa zamanda tesis enerji girdisinde % 20 'ye varan tasarruf oranı sağlar.

ÖN ENERJi TASARRUFU ETÜDLERiNiN GEREKLiLiĞi

Enerji maliyetiııin işletme girdilerindeki payının azaltılabilmesi, enerji verimliliğinin nerede ve nasıl artırılabileceğinin belirlenmesine bağlıdır. Bir enerji yönetimi programında Enerji Tasarrufu EtüdIerinin yapılması yönetime;

• Enerji tüketimi fazla olan birimlerin ve enerji maliyetinin hızla gözden geçirilebilmesi, 
• Düşük maliyetle veya yatirımsız gerçekleştirilebilecek tasarruf odaklarının beIirlenmesi, 
• Enerji girdilerinin kontrol altına alınabilmesi için Enerji Girdileri Hesap Sisteminin geliştirilmesi, 
• Tesiste Detaylı Enerji Etüdlerinin gerekli olup olmadığının belirlenmesi olanaklarını sağlar.

Genellikle, Ön Enerji Tasarrufu Etüdlerinde belirlenen eksikliklerin giderilmesi ile tesiste önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlanabilir.

ÖN ENERJi TASARRUFU ETÜDLERi

Bu etüdler tesis müdürünün talimatı doğrultusunda bir mühendis veya diğer teknik kişilerce gerçekIeştirilebilir. Bu çalışmada tesiste enerji tüketen ekipmanların tanımı yapılır ve özellikleri belirlenir.

Buna ilave olarak tesiste kullanılan enerjinin cins ve miktarlarının saptanabilmesi için enerji faturalarının tekrar gözden geçirilmesi gereklidir.

On Etüdler sonucunda belirlenen enerji tasarrufu imkanları tesisin teknik kadro ve ekipman gücü dahilinde değerlendirilerek bazı sonuçlara gidilebilir. Enerji tasarrufu için gerekli daha kapsamlı diğer çalışmalar Detaylı Etüdler ile belirlenmelidir.

Özetle, etkili bir Ön Enerji Tasarrufu 6 aşamada gerçekleştirilir;

1 ) Standat1 bir format kullanılarak enerji tüketimi ve ürünlerin üretim miktarla- rının belirlenmesi ve enerji -ürün maliyetlerinin karşılaştırılması.

2) Enerji tüketimi faz!a olan ekipmanların ve özelliklerinin belirlenmesi, 
3) Üretim Yönteminin tesisin genel durumu göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi, 
4) Tesisin genel enerji politikası ve üretim planlarının; üretim sisteminin değiştirilmesi, üretim artırılması ve tesisin modernizasyonu gibi değişkenler gözönünde bulundurularak gözden geçirilmesi, 
5) Tesisin enerji verimliliğinin artırılması için az yatırımla veya yatırımsız gerçekleştirilebilecek tedbirlerin belirlenmesi, 
6) Yapılan çalışmalar değerlendirilerek Detaylı Enerji Tasarrufu Etüdlerinin gerekli olup olmadığına karar verilmesidir.

Ön Etüdler için tüketim ve üretim ile ilgili verilerin bir araya getirilmesi iki veya üç gün,tasarruf öneri- Ierinin hazırlanması için bir veya iki gün yeterlidir. Bu çalışmalar büyük işletmelerde daha fazla zaman gerektirebilir. Enerji Yönetiminin en önemli aşamalarından olan Ön Enerji Tasarrufu Etüdleri, tesisin çalışanlarına enerjinin öneminin anlatılması ve enerji tasarrufu odaklarının gösterilmesi bakımından da en etkili bir yoldur. 

 
 
Biz Tercih Ettiler
 • Arçelik
   
 • Bursali Havlu
   
 • Gamatex
   
 • Güral Porselen
   
 • Kütahya Porselen
   
 • Alvit
   
 • RB Karesi
   
 • Yurtbay Seramik
   
    
Bülten Aboneliği
Yasal ve Teknolijik gelişmelerden sürekli haberdar olmak için.Lütfen E-Posta Adresini Kayıt Ediniz.
 
 
 
 
Erka Group
 
 
Erka-EVD Enerji Etüt Proje Egitim Mühendislik Tel   :      +90 322 561 26 46   Gsm   : +90 533 648 76 48
Salbaş Esentepe Mah. Hacıosman Cad. No:68/A Çukruova / Adana Faks :      +90 322 561 26 01 E-Mail :  hk@erka-evd.com